DONE8954-0-1-2000-905-1625042901
Motivatie in beweging
Stimuleren van vrijetijdseconomie
Vergroten van beleving

Wij werken
vanuit onze missie,
niet vanuit
een management.

De missie: Een leven lang in de buitenlucht bewegen!

Door de enorme groei van het aantal routestructuren, de stevige basispositie van de routenetwerken binnen de keten van vrijetijdseconomie en het alsmaar stijgende gebruik van al deze routes is er in delen van Nederland een groot hiaat ontstaan tussen het areaal en terrein beherende organisaties. Daarbij is er niet alleen de vraag naar goed beheer gestegen, maar ook procesmatig is de vraag enorm. Want hoe ga je dit hiaat te lijf? Om deze vraag het hoofd te bieden is samenwerking noodzakelijk. Centrϕide motiveert lokale, regionale en provinciale overheden, toeristische organisaties, natuurbeherende organisaties, landgoederen, waterschappen, buurregio's en de Euregio, sportieve en maatschappelijke organisaties, dorps-, buurtschappen en wijkraden om hiermee aan de slag te gaan. Het ondersteunen gebeurt door te:

  • adviseren in innovatie;
  • te motiveren naar vernieuwing en reconstructie; 
  • en te zorgen voor duurzaam en toekomstbestendig beheer en onderhoud. 

Daarnaast besteedt Centrϕide grote aandacht aan het begeleiden van relatiebeheer en accountmanagement, omdat dit bij participatie en samenwerking erg belangrijk is.

Wie wij zijn?

Een zelfsturend team waarin kennis centraal staat! 

Wij hebben ons georganiseerd in een werknemerscoöperatie. Centrϕide gelooft in de kracht van een zelfsturend team. Wij werken met de talenten en kennis die elk teamlid zelf met zich meebrengt en aan elkaar overbrengt. Daarnaast hebben wij als doel om samen te leren. Dit doen we door iedereen zelf te laten leren in de uitvoering van projecten, kennis op te bouwen en kennis over te dragen aan elkaar. Leden helpen elkaar bij specifieke kennisvragen. Wij werken dan ook vanuit onze missie en niet vanuit een management. Er zijn dus geen bazen of managers. Dit brengt gelijkwaardigheid, gezamenlijk ondernemerschap en een gezonde dosis verantwoordelijkheid met zich mee.

Met deze sterke basis beantwoorden wij samen met de opdrachtgevers vragen als:

  • hoe verbeteren we de vitaliteit bij mensen?
  • hoe integreren we de cultuurhistorie in de netwerken?
  • hoe vergroten we de beleefbaarheid van dorp en platteland?
  • hoe maken we een stevige koppeling van de stad met het platteland? 
  • hoe stimuleren we de vrijetijdseconomie?

Onze 7 ambities

1.    Wij gaan voor een sterke kwalitatieve en innovatieve basisinfrastructuur

2.    Wij zorgen voor een professionele bezetting voor beleids- en uitvoeringstaken

3.    Ons doel is om het participatiemodel in de gehele bedrijfsvoering te integreren

4.    Weg met het woud aan bewegwijzering! Wij houden van uniformiteit in alle fysieke middelen voor alle overheden en organisaties

5.    Wij zullen alle classificaties en kwaliteitsnormen op alle routenetwerken volledig toepassen

6.    Een digitaal uitmuntende portal met alle innovaties die daarbij horen

7.    Het samen vormen van een een centrale en sturende aanjager voor alles rondom routegebonden middelen

Maak kennis met ons team

Han van den Heuvel

Regisseur


Routes volgen is niet zomaar iets. Het is een buitengewone belevenis, waarbij je je elke keer verwondert over al het moois wat de natuur je laat zien, voelen en ruiken. Ik geloof dat er meer is dan alleen het landschap, de mensen, de natuur. Iets buitengewoons!  Met passie zet ik me in voor het bedenken, regisseren en doorontwikkelen van routenetwerken. Niet kiezen voor de breedste paden, snelste routes en gemakkelijkste oplossingen, maar al slingerend de bezoeker van de ene in de andere belevenis sturen.

Neem contact op met Han


Jantina Kolkman-Zijlstra

Manager bedrijfsvoering


Na jarenlange ervaring in het toerisme buiten Nederland, richt ik mij nu op al het moois wat Nederland zelf te bieden heeft. En Nederland heeft hele mooie plekken, zoals de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug en de Biesbosch. Zomaar even een kleine greep.  Of het nu gaat om wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden; ruimte maken voor nieuwe belevenissen kan alleen worden gerealiseerd door goede samenwerking met onze partners. Daar zet ik mijn enthousiasme en energie graag voor in!

Neem contact op met Jantina

Karin
Horstman

Databeheerder


Het belangrijkste voor mij is dat de bezoeker de mooiste plekjes van de gebieden mag beleven. Daarom houd ik mij bezig met de data voor routenetwerken, zodat de bezoeker altijd naar het juiste, mooie pad geleid wordt. Samen met mijn enthousiaste collega's zorgen we ervoor dat iedereen heerlijk kan genieten van al het moois wat Nederland ons te bieden heeft op welke manier dan ook!

Neem contact op met Karin 

Debbie Piet 

Officemanager 

Samenwerken met talentvolle collega’s en deze talenten gebruiken om onze partners te ondersteunen en adviseren om tot een mooi resultaat te komen zodat je op de mooiste plekken in Nederland kunt gaan genieten. Daar zetten wij ons voor in! En daar ben ik trots op.

Neem contact op met Debbie  

Herman Hofman 

Datamanager 

Nederland heeft heel veel mooie natuurgebieden om te wandelen of te fietsen. Om het voor de bezoekers van die gebieden zo eenvoudig mogelijk te maken om daarvan optimaal te genieten, is het belangrijk om de routenetwerken en informatievoorziening goed geregeld te hebben. En dat is precies waar ik samen met mijn collega's elke dag met enthousiasme en plezier voor zorg!

Als datamanager houd ik me voornamelijk bezig met het inrichten en actualiseren van alle gegevens. Hierdoor beschikken de bezoekers altijd over de meest actuele informatie en kunnen zo zorgeloos genieten van al het moois dat Nederland ons te bieden heeft.


Jaap van den Heuvel 

Vrijwilliger 


Luuk Urban 

Databeheerder Piet Zijlstra 

Vrijwilliger 


Cristel van der Aa 

Projectleider 

Beleef en geniet! Persoonlijke kernwaarden die ik in onze organisatie herken. Er zijn zoveel mooie en gezonde mogelijkheden om de schoonheid van verschillende gebieden te ontdekken; per fiets, mountainbike, te paard of te voet. Een goed en prachtig (route)netwerk is hiervoor de basis. Met veel gedrevenheid en plezier ben ik bevoorrecht om in een fantastisch team van collega's hieraan te werken. Door en met onze partners zetten wij ons in voor een optimale belevenis van routes in steden, natuur en het platteland.

Neem contact op met Cristel  

Marc ter Beeke

Medewerker Technische Dienst


Martin van Dalen

Databeheerder

Databeheer is een dynamisch proces: het verzamelen van losse gegevens en deze samenvoegen tot een logisch geheel, waarmee een collega of opdrachtgever weer verder kan. Voor het uitdenken en intekenen van wandelroutes (mijn ‘tak van sport’) is het onmisbaar om ze ook fysiek te ervaren. Daarom ben ik niet alleen op kantoor te vinden, maar ook in het veld. Zo kom ik regelmatig op de mooiste plekjes! De combinatie van kantoor- en veldwerk maakt mijn werk uniek. En werken met een gezellig en zelfsturend team - waarin we samen samen onze visie vormgeven - maakt het een droombaan!


Michel Ruiterkamp

Medewerker Technische DienstSjoerd de Groot

Medewerker Technische Dienst


Dean Williams

Medewerker Technische Dienst


Jurriaan Knol

Databeheerder

Als databeheerder van Centroide komen voor mij veel dingen bij elkaar. Mijn werkervaring op het gebied van data, automatisering en overheden kan ik combineren met mijn interesse voor geschiedenis, architectuur en natuur. Het spreekt me erg aan om het unieke karakter van een gebied beleefbaar te maken. Erg leuk dat ik daar op verschillende manieren een bijdrage aan kan leveren!


Jan Seppenwoolde

Locatiemanager

Neem contact op met Jan


Edwin Kok

Projectmanager

Neem contact op met Edwin

Marcel Westdijk

Programmamanager

Neem contact op met Marcel

Evelien Egberink

Projectmanager

Neem contact op met Evelien

Arlonne Meenhuis

Databeheerder


Arno Krediet

Projectleider

Neem contact op met Arno 

Eric Kuijt

Projectmanager

Neem contact op met Eric

Marieke Broekhuis

Officemanager

Neem contact op met Marieke

Maikel Baas

Medewerker Technische Dienst


Erik van Velzen

Medewerker Technische Dienst


Jan Klifman

Vrijwilliger


Ben jij de organisatie die ons kan gebruiken?

Neem dan gerust contact op om samen te kijken wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Naar onze contactpagina